well come to my web site(tade site)

Tade koo Post New Entry

  1. kunii maddaa kooti

Waaqa guddaaf haa galatuu, wantii hundii issaan  dandaahama,kunii dhadaano waqeefatotaa haroo haramayaa kan bar 2011!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

view:  full / summary

lammii koo

Posted by Tadesse Merga on April 9, 2011 at 12:41 PM Comments comments (1)

kun seenaa oromoo duritti fi har'a kan isin barsiisuu dha.........yommiyyuu kan hin dagatamnee lolaa calanqo,qottee bultoota balee fikkf......................... caccaabsaa lafee dinaa kan ta'an lammiin keenyaa isaan kaleesa......................................................kan akka J/TAADDASAA BIRRUU,ABDISAA AGAA,AGARII,GARASUU,BAHARUU KUMSAA FI LEENCOOTA KAEE IMMOO GADISAA......................EEBISAA YAA YADAATU Welcome! CloseWould you like to make this site your homepage? It's fa...

Read Full Post »

lammii koo

Posted by Tadesse Merga on April 9, 2011 at 12:41 PM Comments comments (0)

kun seenaa oromoo duritti fi har'a kan isin barsiisuu dha.........yommiyyuu kan hin dagatamnee lolaa calanqo,qottee bultoota balee fikkf......................... caccaabsaa lafee dinaa kan ta'an lammiin keenyaa isaan kaleesa......................................................kan akka J/TAADDASAA BIRRUU,ABDISAA AGAA,AGARII,GARASUU,BAHARUU KUMSAA FI LEENCOOTA KAEE IMMOO GADISAA......................EEBISAA YAA YADAATU Welcome! CloseWould you like to make this site your homepage? It's fast and...

Read Full Post »

Rss_feed

Recent Videos

No recent videos